Home Page
Books on Rumi
Bibliography
Works of Rumi 
Rumi's Poetry
  
        
Events in UK
Events List
Daily Poem

Daily Quotes
Discussion Forum
Music
Persian with Rumi
Sufism

        

Reflections
Acknowledgements
Search
Contact

Roemi Daglicht

 

Djelal-oed-din Roemi, de beroemde Perzische mysticus en dichter, werd in 1207 in het huidige Afghanistan geboren. Toen hij in de vijftig was, dicteerde hij aan een vriend gedurende enkele jaren met onderbrekingen de tekst van wat zijn grote spirituele meesterwerk zou worden, de Masnavi. De inhoud beslaat het hele scala van het aardse leven, maar ook de meest verheven niveaus van de metafysica en het kosmisch bewustzijn, beschreven in een beeldrijke, poëtische taal. Roemi wordt allerwegen herontdekt als groot spiritueel leraar.
Daglicht bevat een selectie uit de eerste twee boeken van de Masnavi, in een geheel nieuwe vertaling van Sipko den Boer en Aleid C. Swieringa.

Camille Helminkski, die gedurende vele jaren studie heeft gemaakt van Roemi's Masnavi, schrijft in haar Voorwoord: 'Je kunt Daglicht zien als een geschenk, een werktuig, een bron van inzicht, verkwikking, steun en aanmoediging. Je kunt het dag in dag uit gebruiken om er een hele jaarcyclus mee te verdiepen. Je kunt het ook op een bepaald moment op een willekeurige plaats openslaan. Moge je hand bij het omslaan van de bladzijden geleid worden en moge de stem die uit deze woorden klinkt, je ziel verzachten en versterken...'

Enkele fragmenten uit Daglicht:

Hoewel het Lot je honderd keer belaagt,
zet het ten slotte een tent voor je op in de hemel.
Gods vriendelijkheid jaagt je angst aan
om je in veiligheid te brengen.

(I, 1260-1261)

Een doorn in de voet is moeilijk te vinden.
En de doorn in het hart?
Zag iemand die,
dan deed hij nooit een ander verdriet.

(I, 152-153)

Weet dat de uiterlijke vorm voorbijgaat,
maar dat de werkelijke wereld
voorgoed blijft bestaan.
Hoe lang staar je je nog blind
op de vorm van de kruik?
Laat dat ding toch, zoek het levende water!

(II, 1020-1021)

Het lagere zelf filosofeert.
Geef het om zijn eigen bestwil een oplawaai.
Ermee redetwisten baat niet.
Het gloeit op het moment dat het er getuige van is
dat de profeet een wonder verricht
heel even van geloof,
maar zegt later:
'Dat heb ik me verbeeld,
want als die ongelooflijke aanblik
echt geweest was,
was ze voor mijn ogen blijven bestaan.'
Ze blijft bestaan voor het gelouterde oog,
maar blijft onzichtbaar voor het dier in ons.
Wonderen houden zich verre
van de lichamelijke zintuigen -
verbergt een pauw zich in een greppel?

(II, 3500-3504)

Het woord is als een nest,
betekenis de vogel,
het lichaam de rivierbedding,
de geest het golvende water.

(II, 3293)

Zinsbegoocheling is een goddelijke vloek
waardoor iemand zo afgunstig,
verwaand en boosaardig wordt
dat hij niet weet dat zijn euveldaden
hem uiteindelijk onderuithalen.
Als hij zijn nietigheid
en dodelijke, zwerende wond beseft,
ontstaat uit die blik naar binnen pijn,
en die pijn is zijn redding.

( II, 2513-2517)

O God, maak ons versteende hart
zo zacht als was,
maak onze weeklacht zoet
en schenk ons Uw genade.

(II,1992)

Roemi Daglicht - Een dagboek van spirituele leiding
Uitgeverij Kosmos Z&K, Utrecht, 2000
ISBN: 9021587106

  
Last updated: May 9, 2004
rumi.org.uk